Devlet ve Hükümet Kurumları

Türkiye Büyük Millet Meclisi   
T.C. Cumhurbaşkanlığı   
T.C. Başbakanlık   
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (312) 419 1410
T.C. Sağlık Bakanlığı (312) 435 6440
T.C. Kültür Bakanlığı (312) 309 0850
T.C. Dışişleri Bakanlığı (312) 287 2555
T.C. İçişleri Bakanlığı (312) 425 7214
T.C. Çevre Bakanlığı (312) 342 3900
T.C. Kültür Bakanlığı (312) 309 0850
T.C. Adalet Bakanlığı (312) 414 6257
T.C. Milli Savunma Bakanlığı (312) 418 6485
T.C. Bayındırlık İskan Bakanlığı (312) 417 9280
T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı (312) 231 7280
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (312) 212 6420
T.C. Turizm Bakanlığı (312) 212 8300
T.C. Orman Bakanlığı (312) 417 6000
T.C. Devlet Bakanlığı (312) 419 1331
T.C. Maliye Bakanlığı   

     

T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü   
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (312) 230 8720
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (312) 212 8800
T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı (312) 311 7971
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

(312) 212 8800

   

Türk Silahlı Kuvvetleri   
T.S.K. Kara Kuvvetleri Komutanlığı   
T.S.K. Hava Kuvvetleri Komutanlığı   
T.S.K. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı   
T.S.K. Jandarma Genel Komutanlığı   
T.S.K. Sahil Güvenlik Komutanlığı (312) 419 2490
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (312) 434 0980

  

Afet İşleri Gen. Md. Deprem Araştırma Dairesi (312) 287 3645
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (312) 467 1180
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (312) 417 4771
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü   
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü   
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)      
İş ve İşçi Bulma Kurumu 180
Kadının Satüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (312) 419 2979
KOSGEB (312) 212 8190
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (312) 287 8100
Milli İstihbarat Teşkilatı   
Orman Genel Müdürlüğü (312) 212 6300
ÖSYM       
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (312) 417 2326
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) (312) 212 6280
Samsun Tarım İl Müdürlüğü (362) 233 2500
TURBAN (312) 417 4192
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) (312) 467 6789
Türkiye Bilimsel, Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (312) 468 5300
Türk Dil Kurumu (312) 467 8356
Toplu Konut Dairesi Başkanlığı   
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) (312) 286 9100
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) (312) 417 8330
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (312) 435 9815
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)     

En iyi 800x600 çözünürlükte, Internet Explorer ile ve 16 bit renk ile görüntülenir.

Copyright 1999-2000 © mESCi